RITS (EHB) Stage management
PODIUMKUNSTEN EN -TECHNIEKEN
  RITS offers an education in drama and technical theatre. Both programs share the ambition to train people with the required skills, and encourage a broad view of the performing arts.  Vision, content and attitude are key values for both programs.

Aan het RITS kan je zowel podiumkunsten als podiumtechnieken studeren. Wat beide opleidingen delen is hun ambitie mensen op te leiden die naast vakmanschap een zo breed mogelijke kijk hebben op het podiumkunstenlandschap. Er wordt met andere woorden in beide gevallen stevig gepeild naar inhoud/visie/attitude.

The technical theatre program is a 3 year Professional Bachelor and deals with the artistic content as well as with technical skills of the performing arts. Technical theatre is an education for multi skilled people that combine technical and practical skills with critical reflection. Lighting, Sound, Stage / scenography and theatre production take an equal part in the program. Practical work experience and practice, often in collaboration with the drama department, is an important part of the program.

De opleiding podiumtechnieken bestaat uit een driejarige professionele Bachelor Podiumtechnieken en omvat zowel inhoudelijk-artistieke als technische aspecten van het theatermedium. Podiumtechnieken is weggelegd voor veelzijdige mensen, die techniek en praktische handigheid weten te combineren met reflectie en kritische zin. Zowel licht, geluid, scenografie als productie komen evenwaardig aan bod. De opleiding biedt een ruim aandeel aan stages en praktijkoefeningen, vaak in nauwe samenwerking met de afdeling Podiumkunsten die op dezelfde locatie gevestigd is.
 
 
Website:
  www.rits.be
 
Contact:
  Chris Van Goethem
 
Postal address:
  CAMPUS BOTTELARIJ,
Delaunoystraat 58,
1080 Brussel (Molenbeek)